Valresultat 2019

Gjøvik

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

35,1 %
1280 røyster
18,3 %
668 røyster
17,8 %
650 røyster
7,0 %
254 røyster
6,5 %
238 røyster
5,2 %
189 røyster
3,7 %
135 røyster
2,9 %
106 røyster
2,5 %
93 røyster
0,8 %
30 røyster
0,2 %
7 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval