Valresultat 2019

Sortland

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

24,9 %
356 røyster
22,6 %
323 røyster
17,7 %
253 røyster
9,9 %
142 røyster
9,6 %
137 røyster
8,0 %
115 røyster
3,5 %
50 røyster
1,5 %
22 røyster
1,3 %
18 røyster
0,9 %
13 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval