Valresultat 2019

Rana

Storforshei
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

57,0 %
231 røyster
19,8 %
80 røyster
6,9 %
28 røyster
6,9 %
28 røyster
3,0 %
12 røyster
2,7 %
11 røyster
1,5 %
6 røyster
1,5 %
6 røyster
0,7 %
3 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  883 røysteføre i Storforshei.
61 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Storforshei
Fylkestingsval