Valresultat 2019

Rana

Gruben
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

34,0 %
469 røyster
26,3 %
362 røyster
12,8 %
177 røyster
9,8 %
135 røyster
5,1 %
70 røyster
3,8 %
53 røyster
3,6 %
49 røyster
2,7 %
37 røyster
2,0 %
27 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  4 113 røysteføre i Gruben.
59 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Gruben
Fylkestingsval