Valresultat 2019

Rana

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

31,4 %
1764 røyster
24,7 %
1386 røyster
12,9 %
723 røyster
8,2 %
461 røyster
7,1 %
398 røyster
6,9 %
388 røyster
3,7 %
210 røyster
3,4 %
193 røyster
1,7 %
96 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval