Valresultat 2019

Hemnes

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

30,9 %
194 røyster
19,3 %
121 røyster
17,0 %
107 røyster
13,1 %
82 røyster
7,8 %
49 røyster
5,4 %
34 røyster
3,5 %
22 røyster
1,1 %
7 røyster
1,0 %
6 røyster
1,0 %
6 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval