Valresultat 2019

Vefsn

Drevvatnet
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

65,2 %
58 røyster
12,4 %
11 røyster
9,0 %
8 røyster
4,5 %
4 røyster
3,4 %
3 røyster
2,2 %
2 røyster
2,2 %
2 røyster
1,1 %
1 røyster
0,0 %
0 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  171 røysteføre i Drevvatnet.
74 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Drevvatnet
Fylkestingsval