Valresultat 2019

Vefsn

Drevja
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

45,7 %
143 røyster
16,9 %
53 røyster
10,9 %
34 røyster
9,9 %
31 røyster
7,0 %
22 røyster
5,8 %
18 røyster
1,6 %
5 røyster
1,0 %
3 røyster
0,6 %
2 røyster
0,6 %
2 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  614 røysteføre i Drevja.
71 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Drevja
Fylkestingsval