Valresultat 2019

Vestnes

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

28,7 %
241 røyster
15,8 %
133 røyster
14,0 %
118 røyster
11,9 %
100 røyster
11,2 %
94 røyster
10,6 %
89 røyster
4,4 %
37 røyster
3,4 %
29 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval