Valresultat 2019

Sykkylven

Aure
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

24,7 %
417 røyster
22,8 %
385 røyster
20,5 %
346 røyster
14,2 %
240 røyster
8,3 %
140 røyster
4,6 %
77 røyster
4,1 %
70 røyster
0,8 %
13 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  3 849 røysteføre i Aure.
66 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Aure
Fylkestingsval