Valresultat 2019

Time

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

26,8 %
717 røyster
17,1 %
458 røyster
16,9 %
453 røyster
12,7 %
339 røyster
12,2 %
325 røyster
7,0 %
186 røyster
4,3 %
115 røyster
3,0 %
80 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval