Valresultat 2019

Varhaug
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

27,3 %
409 røyster
24,3 %
364 røyster
19,2 %
288 røyster
10,4 %
156 røyster
7,6 %
114 røyster
5,1 %
77 røyster
2,1 %
31 røyster
1,9 %
29 røyster
1,0 %
15 røyster
0,9 %
14 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  3 115 røysteføre i Varhaug.
69 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Varhaug
Fylkestingsval