Valresultat 2019

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

33,4 %
1109 røyster
17,4 %
577 røyster
13,7 %
454 røyster
13,3 %
442 røyster
8,4 %
279 røyster
7,4 %
245 røyster
3,2 %
106 røyster
1,9 %
62 røyster
0,9 %
31 røyster
0,5 %
16 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval