Valresultat 2019

Sosialistisk Fellesliste av SV og Raudt
Kommuneval

Denne lista finst berre iKvinnherad

Partioppslutning

8,8 %
560 røyster
25,9 %
1651 røyster
22,8 %
1452 røyster
21,5 %
1374 røyster
7,8 %
495 røyster
4,8 %
305 røyster
4,3 %
273 røyster
2,9 %
182 røyster
1,4 %
90 røyster

Kva meiner Sosialistisk Fellesliste av SV og Raudt?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Sosialistisk Fellesliste av SV og Raudt er heilt einig i at:

Elevar på skulane i Kvinn­he­rad bør få eit måltid på skolen kvar dag.

Sosialistisk Fellesliste av SV og Raudt er heilt ueinig i at:

Eige­doms­skat­ten i Kvinn­he­rad bør bli fjerna.

Sosialistisk Fellesliste av SV og Raudt er heilt einig i at:

Ferja mellom Kvinn­he­rad og Stord bør gå frå Sunde i staden for Ranavik.

Sosialistisk Fellesliste av SV og Raudt er heilt einig i at:

Sjuke­hei­mane må minske bruken av vikar­byrå, og tilby tilsette høgare stil­lings­pro­sen­tar.

Sosialistisk Fellesliste av SV og Raudt er heilt einig i at:

Det nye eldre­sen­te­ret som blir planlagt på Husnes, bør bli drifta av det offent­lege.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti