Valresultat 2019

Smøla til Trøndelag
Kommuneval

Denne lista finst berre iSmøla

Partioppslutning

6,8 %
80 røyster
39,4 %
466 røyster
33,7 %
399 røyster
10,6 %
125 røyster
6,0 %
71 røyster
3,6 %
42 røyster

Kva meiner Smøla til Trøndelag?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Smøla til Trøndelag er heilt einig i at:

Smøla bør søke om å få bli en del av Trøn­de­lag innen fire år.

Smøla til Trøndelag er heilt ueinig i at:

Kommunen bør ikke si ja til nytt hotell på Vei­hol­men fordi det bryter med dagens bygge­skikk.

Smøla til Trøndelag er heilt ueinig i at:

Antall barne­ha­ger bør på sikt ned.

Smøla til Trøndelag er heilt ueinig i at:

Poli­tike­rene må åpne opp for pri­va­ti­se­ring av flere kom­mu­nale tje­nes­ter.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti