Valresultat 2019

Melbu og omegn samarbeidsliste
Kommuneval

Denne lista finst berre iHadsel

Partioppslutning

14,9 %
582 røyster
26,3 %
1028 røyster
16,5 %
647 røyster
11,4 %
446 røyster
10,9 %
427 røyster
6,9 %
271 røyster
5,6 %
219 røyster
4,2 %
163 røyster
3,3 %
129 røyster

Kva meiner Melbu og omegn samarbeidsliste?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Melbu og omegn samarbeidsliste er heilt ueinig i at:

Det må om nød­ven­dig brukes bom­pen­ger for å bygge ut Ves­ter­åls­gata i Sortland.

Melbu og omegn samarbeidsliste er heilt einig i at:

Kommunen må få mer penger tilbake fra hav­bruks­næ­rin­gen de neste årene.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti