Valresultat 2019

Lofotlista (ja til kommunesammenslåing)
Kommuneval

Denne lista finst berre iFlakstad

Partioppslutning

8,8 %
59 røyster
45,7 %
306 røyster
22,1 %
148 røyster
12,7 %
85 røyster
10,6 %
71 røyster

Kva meiner Lofotlista (ja til kommunesammenslåing)?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Lofotlista (ja til kommunesammenslåing) er heilt einig i at:

Flakstad er avhengig av eien­doms­skat­ten, og kommunen må ha den høyeste mulige taksten.

Lofotlista (ja til kommunesammenslåing) er heilt einig i at:

Flakstad må vurdere kom­mune­sam­men­slå­ing i neste periode.

Lofotlista (ja til kommunesammenslåing) er heilt einig i at:

Flakstad må innføreturist­skatt i neste fire­års­pe­riode.

Lofotlista (ja til kommunesammenslåing) er heilt einig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Lofotlista (ja til kommunesammenslåing) er heilt einig i at:

Oppdrett kan gi nye arbeids­plas­ser, og det må derfor legges til rette for oppdrett.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti