Valresultat 2019

Hemnes samfunnsdemokratiske folkeparti
Kommuneval

Denne lista finst berre iHemnes

Partioppslutning

0,5 %
13 røyster
25,1 %
609 røyster
25,1 %
607 røyster
18,0 %
435 røyster
11,4 %
275 røyster
7,0 %
170 røyster
5,8 %
141 røyster
4,4 %
107 røyster
1,7 %
41 røyster
1,0 %
24 røyster

Kva meiner Hemnes samfunnsdemokratiske folkeparti?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Hemnes samfunnsdemokratiske folkeparti er heilt einig i at:

Hemnes kommune bør jobbe for et inter­kom­mu­nalt løype­nett for snø­sku­tere.

Hemnes samfunnsdemokratiske folkeparti er heilt einig i at:

Skole­struk­tu­ren i Hemnes må opp­rett­hol­des som i dag.

Hemnes samfunnsdemokratiske folkeparti er heilt ueinig i at:

Hemnes må bruke eien­doms­skatt for å møte frem­ti­dens krav til lov­på­lagte oppgaver.

Hemnes samfunnsdemokratiske folkeparti er heilt ueinig i at:

Kom­mu­nene Hemnes, Lurøy, Træna, Nesna, og Rana bør på sikt bli en stor kommune.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti