Valgresultat 2019

Troms og Finnmark

Tana
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

39,8 %
662 stemmer
19,5 %
324 stemmer
11,6 %
193 stemmer
9,0 %
150 stemmer
7,4 %
123 stemmer
6,5 %
108 stemmer
6,3 %
104 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 19 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Fremskrittspartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Tana kommune. Deanu Sámelistu - Samelista i Tana har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Tana må si tvert nei til vind­kraft nord for Rást­tegáisá, uten å vente på kon­se­kvens­ut­red­nin­gen.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Tana bør ikke lenger regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­hjel­pen.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Tana bør ikke kutte ned på eien­doms­skat­ten, men heller prio­ri­tere vel­ferds­tje­nes­ter.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Det vil være sunt med en ny ledelse for Tana kommune etter mange tiår med Arbei­der­par­tiet.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Høy låne­gjeld gjør at Tana kommune må ha til­nær­met inves­te­rings­stopp de neste fire årene.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Det bør tillates mer spredt bolig­byg­ging utenom de regu­lerte områdene ved Tana bru.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Tana bør forsøke å sette ut flere kom­mu­nale oppgaver til private til­by­dere.

Deanu Sámelistu - Samelista i Tana er helt enig i at:

Tana må si tvert nei til vind­kraft nord for Rást­tegáisá, uten å vente på kon­se­kvens­ut­red­nin­gen.

Deanu Sámelistu - Samelista i Tana er helt enig i at:

Tana bør ikke lenger regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­hjel­pen.

Deanu Sámelistu - Samelista i Tana er helt uenig i at:

Tana kommune bør si ja til Elkems utvi­delse i Aus­tertana, selv om rein­drifta får en ulempe.

Deanu Sámelistu - Samelista i Tana er helt enig i at:

Kommunen må si nei til mudring i Tana­mun­nin­gen natur­re­ser­vat av hensyn til laks og natur.

Deanu Sámelistu - Samelista i Tana er helt enig i at:

Det bør tillates mer spredt bolig­byg­ging utenom de regu­lerte områdene ved Tana bru.

Visste du at ...

Det er  2 427 stemmeberettigede i Tana.
69 %har stemt
Av alle 1 675 stemmer i Tana var 510 forhåndsstemmer, altså
30 %forhåndsstemmer
Av alle 1 675 stemmer i Tana var
11blanke stemmer
I Tana stilte
7lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Tana
Fylkestingsvalg