Valgresultat 2019

Troms og Finnmark

Dyrøy
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

39,6 %
264 stemmer
35,1 %
234 stemmer
9,9 %
66 stemmer
8,0 %
53 stemmer
7,4 %
49 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 15 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Fremskrittspartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Dyrøy kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

De negative kon­se­kven­sene fra oppdrett er så små at det er ok med nye anlegg i Dyrøy.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Dyrøy kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Skole­ele­vene bør få sunn mat, og en varm lunsj som erstat­ter den tra­di­sjo­nelle mat­pak­ken.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Det er ok å kreve inn eien­doms­skatt hvis det må til for å gi gode vel­ferds­tje­nes­ter.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Det er viktig å til­rette­legge for fri­tids­kjø­ring med snø­sku­ter.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det kan i neste periode bli aktuelt for Dyrøy å vurdere sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Dyrøy kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det er ok å kreve inn eien­doms­skatt hvis det må til for å gi gode vel­ferds­tje­nes­ter.

Senterpartiet er helt enig i at:

Det er viktig å til­rette­legge for fri­tids­kjø­ring med snø­sku­ter.

Visste du at ...

Det er  938 stemmeberettigede i Dyrøy.
72 %har stemt
Av alle 675 stemmer i Dyrøy var 201 forhåndsstemmer, altså
30 %forhåndsstemmer
Av alle 675 stemmer i Dyrøy var
9blanke stemmer
I Dyrøy stilte
5lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Dyrøy
Fylkestingsvalg