Valgresultat 2019

Troms og Finnmark

Vadsø
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

31,1 %
915 stemmer
24,2 %
712 stemmer
19,4 %
572 stemmer
13,3 %
390 stemmer
5,4 %
159 stemmer
4,6 %
135 stemmer
2,0 %
58 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 21 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Høyre var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Vadsø kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Vadsø trenger et nytt politisk flertall for å få kontroll på kom­mu­nens økende gjeld.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Vadsø bør ikke lenger regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Eien­doms­skat­ten bør redu­se­res i neste periode, for både nærings- og bolig­ei­en­dom­mer.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Vadsø må snarestsøkestatus som omstil­lings­kom­mune.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Vadsø bør tenke grønt og ikke satse på å skaffe arbeids­plas­ser i olje­næ­ringa.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Kuttet i støtten til Varan­ger­fes­ti­va­len var riktig, ut fra kom­mu­nens økonomi.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Vadsø må aksep­tere at Troms og Finnmark er slått sammen, og ikke jobbe for en rever­se­ring.

Senterpartiet er helt enig i at:

Vadsø trenger et nytt politisk flertall for å få kontroll på kom­mu­nens økende gjeld.

Senterpartiet er helt enig i at:

Vadsø bør ikke lenger regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Kuttet i støtten til Varan­ger­fes­ti­va­len var riktig, ut fra kom­mu­nens økonomi.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Vadsø må aksep­tere at Troms og Finnmark er slått sammen, og ikke jobbe for en rever­se­ring.

Visste du at ...

Det er  4 682 stemmeberettigede i Vadsø.
64 %har stemt
Av alle 2 967 stemmer i Vadsø var 966 forhåndsstemmer, altså
33 %forhåndsstemmer
Av alle 2 967 stemmer i Vadsø var
26blanke stemmer
I Vadsø stilte
7lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Vadsø
Fylkestingsvalg