Valgresultat 2019

Troms og Finnmark

Vardø
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

40,5 %
430 stemmer
23,2 %
246 stemmer
20,6 %
219 stemmer
7,1 %
75 stemmer
7,0 %
74 stemmer
1,7 %
18 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 19 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Beholder Arbeiderpartiet flertallet?

Ved forrige kommunevalg fikk Arbeiderpartiet rent flertall. Får de over halvparten av plassene i år også?

Nei, de beholder ikke flertallet
Årets valg8 av 19 plasser
Forrige valg10 av 19 plasser
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret, må partier få flertall i salen.

Plassen det var tøffest kamp om

Høyre var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Miljøpartiet De Grønne.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Vardø kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Vardø må bare godta lakse­opp­drett i lukkede anlegg i sjøen, even­tu­elt i anlegg på land.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Vardø må la private stå for turist­tra­fik­ken til Hornøya, ikke kom­mu­nens havne­ve­sen.

Senterpartiet er helt enig i at:

Vardø må bare godta lakse­opp­drett i lukkede anlegg i sjøen, even­tu­elt i anlegg på land.

Senterpartiet er helt enig i at:

Vardø bør ikke lenger regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­hjel­pen.

Senterpartiet er helt enig i at:

Vardø kommune bør beholde alle dagens oppgaver i egen regi, og ikke kon­kur­ranse­ut­sette dem.

Visste du at ...

Det er  1 723 stemmeberettigede i Vardø.
63 %har stemt
Av alle 1 080 stemmer i Vardø var 293 forhåndsstemmer, altså
27 %forhåndsstemmer
Av alle 1 080 stemmer i Vardø var
18blanke stemmer
I Vardø stilte
6lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Vardø
Fylkestingsvalg