Valgresultat 2019

Trøndelag

Osen
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

51,7 %
253 stemmer
22,1 %
108 stemmer
16,8 %
82 stemmer
9,4 %
46 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 15 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Venstre/ Kristelig Folkeparti.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har flest stemmer og øker mest i Osen kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Osen bør prio­ri­tere nærings­livs­etab­le­rin­ger mer, selv om det kan gå utover andre oppgaver.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Osen kommune bør fjerne eien­doms­skat­ten.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Eldre­om­sor­gen i Osen må skjermes for kutt i framtida.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Osen bør bruke inn­tek­ter fra vind­kraft til bære­kraf­tignærings­ut­vik­ling.

Visste du at ...

Det er  792 stemmeberettigede i Osen.
65 %har stemt
Av alle 505 stemmer i Osen var 205 forhåndsstemmer, altså
41 %forhåndsstemmer
Av alle 505 stemmer i Osen var
16blanke stemmer
I Osen stilte
4lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Osen
Fylkestingsvalg