Valgresultat 2019

Agder

Vegårshei
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

40,2 %
497 stemmer
26,4 %
326 stemmer
24,1 %
298 stemmer
9,4 %
116 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Kristelig Folkeparti.

Hva mener partiene?

Kristelig Folkeparti har flest stemmer og øker mest i Vegårshei kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Kristelig Folkeparti er helt uenig i at:

Veg­års­hei bør slå seg sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Kristelig Folkeparti er helt enig i at:

Antall admi­ni­stra­tive stil­lin­ger i Veg­års­hei bør redu­se­res for å bedre øko­no­mien.

Kristelig Folkeparti er helt uenig i at:

Eien­doms­skat­ten bør økes for å bedre en stram kom­mune­øko­nomi i Veg­års­hei.

Visste du at ...

Det er  1 595 stemmeberettigede i Vegårshei.
79 %har stemt
Av alle 1 247 stemmer i Vegårshei var 376 forhåndsstemmer, altså
30 %forhåndsstemmer
Av alle 1 247 stemmer i Vegårshei var
10blanke stemmer
I Vegårshei stilte
4lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Vegårshei
Fylkestingsvalg