Valgresultat 2019

Agder

Risør
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

30,8 %
1149 stemmer
29,0 %
1082 stemmer
10,2 %
380 stemmer
10,0 %
372 stemmer
8,4 %
312 stemmer
5,6 %
209 stemmer
4,5 %
167 stemmer
1,7 %
65 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 29 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Fremskrittspartiet var veldig nær å vinne et mandat fra Høyre.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Risør kommune. Høyre har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Boplik­ten i Risør bør opp­rett­hol­des.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Eien­doms­skat­ten i Risør bør redu­se­res kraftig i neste 4 års-periode.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Det er unød­ven­dig å bygge ny Risørvei.

Høyre er helt uenig i at:

Boplik­ten i Risør bør opp­rett­hol­des.

Høyre er helt uenig i at:

Kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Risør bør flyttes til sentrum.

Høyre er helt enig i at:

Risør kommune bør bygge/​legge til rette for par­ke­rings­hus i sentrum.

Visste du at ...

Det er  5 613 stemmeberettigede i Risør.
67 %har stemt
Av alle 3 758 stemmer i Risør var 968 forhåndsstemmer, altså
26 %forhåndsstemmer
Av alle 3 758 stemmer i Risør var
22blanke stemmer
I Risør stilte
8lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Risør
Fylkestingsvalg