Valgresultat 2019

Vestfold og Telemark

Fyresdal
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

53,6 %
404 stemmer
34,1 %
257 stemmer
12,3 %
93 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Beholder Arbeiderpartiet flertallet?

Ved forrige kommunevalg fikk Arbeiderpartiet rent flertall. Får de over halvparten av plassene i år også?

Ja, de beholder flertallet
Årets valg9 av 17 plasser
Forrige valg10 av 17 plasser
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret, må partier få flertall i salen.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Senterpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Fyresdal kommune. Høyre har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Bom­pen­gar er nød­ven­dig for å redusere bil­bru­ken, og for å skaffe pengar til nye anlegg.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Det bør opnast fleire pri­vat­sku­lar.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­setje fleire tenester, og la private overta drifta.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Elevane i Fyresdal bør få gratisSFO og gratis mat på skulen.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Fyresdal bør slå seg saman med ein eller fleire nabo­kom­mu­nar.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Buplikt for land­bruks­ei­ge­do­mar er nød­ven­dig for å sikre buset­jinga.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Det er nød­ven­dig med buplikt i bustader for å hindre at dei blir brukt som fri­tids­hus.

Høyre er helt uenig i at:

Eige­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gje inn­byg­ga­rane gode nok tenester.

Høyre er helt enig i at:

Fyresdal bør slå seg saman med ein eller fleire nabo­kom­mu­nar.

Høyre er helt uenig i at:

Det er nød­ven­dig med buplikt i bustader for å hindre at dei blir brukt som fri­tids­hus.

Visste du at ...

Det er  1 022 stemmeberettigede i Fyresdal.
75 %har stemt
Av alle 763 stemmer i Fyresdal var 190 forhåndsstemmer, altså
25 %forhåndsstemmer
Av alle 763 stemmer i Fyresdal var
9blanke stemmer
I Fyresdal stilte
3lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Fyresdal
Fylkestingsvalg