Valgresultat 2019

Vestfold og Telemark

Nissedal
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

38,3 %
324 stemmer
37,5 %
317 stemmer
10,7 %
90 stemmer
9,7 %
82 stemmer
3,8 %
32 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Nissedal kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Kommunen bør setje grenser for kor mykje lekser skulane kan gje.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Det bør opnast fleire privateskular.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­setje fleire tenester, og la private overta drifta.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Elevane i Nissedal bør få gratis SFO, og gratis mat på skulen.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Det er nød­ven­dig med buplikt på land­bruks­ei­ge­do­mar for å sikre buset­jinga.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Kommunen bør setje grenser for kor mykje lekser skulane kan gje.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Bom­pen­gar er nød­ven­dig for å redusere bil­bru­ken, og for å skaffe penger til nye anlegg.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det bør opnast fleire privateskular.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­setje fleire tenester, og la private overta drifta.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Nissedal bør slå seg saman med ein eller fleire nabo­kom­mu­nar.

Senterpartiet er helt enig i at:

Det er nød­ven­dig med buplikt på land­bruks­ei­ge­do­mar for å sikre buset­jinga.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det bør bli enklare å få løyve til å bygge i strand­sona ved Nisser.

Senterpartiet er helt enig i at:

Nissedal kommune bør sørge for heil­års­drift på Fjo­ne­ferja.

Visste du at ...

Det er  1 145 stemmeberettigede i Nissedal.
75 %har stemt
Av alle 850 stemmer i Nissedal var 271 forhåndsstemmer, altså
32 %forhåndsstemmer
Av alle 850 stemmer i Nissedal var
5blanke stemmer
I Nissedal stilte
5lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Nissedal
Fylkestingsvalg