Valgresultat 2019

Vestfold og Telemark

Kviteseid
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

36,6 %
459 stemmer
33,4 %
419 stemmer
12,9 %
162 stemmer
8,5 %
107 stemmer
6,5 %
81 stemmer
2,2 %
27 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var veldig nær å vinne et mandat fra Høyre.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Kviteseid kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

I kommunen vår bør butikkar som ynskjer det, få halde ope på søndagar.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Eige­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gje inn­byg­ga­rane gode nok tenester.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Det bør opnast fleire pri­vat­sku­lar.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­setje fleire tenester, og la private overta drifta.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Elevane i Kvi­tes­eid bør få gratis SFO, og gratis mat på skulen.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Buplikt for land­bruks­ei­ge­do­mar er nød­ven­dig for å sikre buset­jinga.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Kvi­tes­eid bør bremse hytte­byg­ginga.

Senterpartiet er helt enig i at:

Kommunen bør sørge for at skulane gjev minst mogeleg lekser.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Eige­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gje inn­byg­ga­rane gode nok tenester.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det bør opnast fleire pri­vat­sku­lar.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­setje fleire tenester, og la private overta drifta.

Visste du at ...

Det er  1 989 stemmeberettigede i Kviteseid.
65 %har stemt
Av alle 1 275 stemmer i Kviteseid var 322 forhåndsstemmer, altså
25 %forhåndsstemmer
Av alle 1 275 stemmer i Kviteseid var
20blanke stemmer
I Kviteseid stilte
6lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Kviteseid
Fylkestingsvalg