Valgresultat 2019

Nordland

Røst
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

54,5 %
183 stemmer
37,8 %
127 stemmer
7,7 %
26 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 11 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Sentrumslista var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Røst Samarbeidsliste.

Hva mener partiene?

Røst Samarbeidsliste har flest stemmer og øker mest i Røst kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Røst Samarbeidsliste er helt enig i at:

Eien­doms­skat­ten må opp­rett­hol­des i Røst kommune også i neste fire­års­pe­riode.

Røst Samarbeidsliste er helt uenig i at:

Røst må vurdere kom­mune­sam­men­slå­ing med Bodø i neste fire­års­pe­riode.

Røst Samarbeidsliste er helt uenig i at:

Røst må være for­be­redt på økt turisme, og kommunen må vurdere turist­skatt.

Røst Samarbeidsliste er helt enig i at:

Oppdrett kan gi nye arbeids­plas­ser, og det må til­rette­leg­ges for oppdrett.

Røst Samarbeidsliste er helt enig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Visste du at ...

Det er  431 stemmeberettigede i Røst.
80 %har stemt
Av alle 343 stemmer i Røst var 180 forhåndsstemmer, altså
52 %forhåndsstemmer
Av alle 343 stemmer i Røst var
7blanke stemmer
I Røst stilte
3lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Røst
Fylkestingsvalg