Valgresultat 2019

Lebesby Tverrpolitiske liste
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iLebesby

Partioppslutning

9,9 %
71 stemmer
45,2 %
323 stemmer
26,4 %
189 stemmer
10,6 %
76 stemmer
7,8 %
56 stemmer

Hva mener Lebesby Tverrpolitiske liste?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Lebesby Tverrpolitiske liste er helt uenig i at:

Lebesby må si nei til vind­kraft nord for Rást­tegáisá, uten å vente på kon­se­kvens­ut­red­nin­gen.

Lebesby Tverrpolitiske liste er helt enig i at:

Lebesby bør ikke regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Lebesby Tverrpolitiske liste er helt enig i at:

Lebesby må fjerne eien­doms­skat­tenboliger.

Lebesby Tverrpolitiske liste er helt enig i at:

Lebesby må si ja til mer lakse­opp­drett uten krav til null­ut­slipp.

Lebesby Tverrpolitiske liste er helt enig i at:

Lebesby må satse mer på å effek­ti­vi­sere offent­lig sektor og heve kom­pe­tan­sen.

Lebesby Tverrpolitiske liste er helt enig i at:

Planene om nytt 25 meters basseng Kjølle­fjord bør legges på vent.

Se kommunevalgresultatet for andre partier