Valgresultat 2019

Tverrpolitisk liste i Porsanger TLP
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iPorsanger

Partioppslutning

16,8 %
354 stemmer
26,1 %
551 stemmer
24,1 %
509 stemmer
16,9 %
357 stemmer
8,9 %
187 stemmer
3,8 %
80 stemmer
1,8 %
38 stemmer
1,5 %
32 stemmer

Hva mener Tverrpolitisk liste i Porsanger TLP?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Tverrpolitisk liste i Porsanger TLP er helt uenig i at:

Skoler med færre enn ti elever bør legges ned for å få et bedre peda­go­gisk tilbud til elevene.

Tverrpolitisk liste i Porsanger TLP er helt uenig i at:

Fortsatt eien­doms­skatt på dagens nivå er nød­ven­dig for å sikre vel­fer­den i Por­san­ger.

Tverrpolitisk liste i Porsanger TLP er helt enig i at:

Por­san­ger må mot­ar­beide at Same­tin­get og verne­myn­dig­he­tene begren­ser bruken av natur­res­sur­sene.

Tverrpolitisk liste i Porsanger TLP er helt enig i at:

Por­san­ger må bremseinves­te­rin­gene og få gjelda ned i maks 75 prosent av de årlige inn­tek­tene.

Tverrpolitisk liste i Porsanger TLP er helt enig i at:

Hvis det skal bygges noe nytt i kommunal regi, er nytt helse­bygg i Lakselv første prio­ri­tet.

Tverrpolitisk liste i Porsanger TLP er helt enig i at:

Por­san­ger må fortsatt ha egen samisk barne­hage med egne ute­area­ler.

Se kommunevalgresultatet for andre partier