Valgresultat 2019

Tverrpolitisk liste
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iNesseby

Partioppslutning

9,0 %
53 stemmer
45,4 %
269 stemmer
20,9 %
124 stemmer
8,8 %
52 stemmer
8,3 %
49 stemmer
7,6 %
45 stemmer

Hva mener Tverrpolitisk liste?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Tverrpolitisk liste er helt uenig i at:

Nesseby bør ikke lenger regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Tverrpolitisk liste er helt enig i at:

Som same­kom­mune må Nesseby kjempe imot sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Tverrpolitisk liste er helt enig i at:

Nettet av snø­sku­ter­løy­per i Nesseby er fortsatt man­gel­fullt. Det må revi­de­res og utvides.

Tverrpolitisk liste er helt enig i at:

Nesseby har forsømt seg på miljø­sida og må gjøre mer for å bli en miljø­kom­mune.

Se kommunevalgresultatet for andre partier