Valgresultat 2019

Samhold Lyngen
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iLyngen

Partioppslutning

5,0 %
82 stemmer
26,2 %
432 stemmer
17,6 %
291 stemmer
14,8 %
245 stemmer
13,2 %
218 stemmer
11,9 %
196 stemmer
6,3 %
104 stemmer
5,0 %
82 stemmer

Hva mener Samhold Lyngen?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Samhold Lyngen er helt enig i at:

Eien­doms­skat­ten i Lyngen kommune må redu­se­res, og målet må være å avskaffe den på sikt.

Samhold Lyngen er helt uenig i at:

Det er ikke aktuelt for Lyngen å vurdere sam­men­slå­ing med andre kommuner i neste periode.

Samhold Lyngen er helt enig i at:

Det er ikke aktuelt å legge ned Lyng­da­len opp­vekst­sen­ter.

Samhold Lyngen er helt enig i at:

Hvis det skal etab­le­res flere opp­dretts­an­legg i Lyngen, bør det kreves lukkede anlegg.

Samhold Lyngen er helt enig i at:

Elevene i Lyngen bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Se kommunevalgresultatet for andre partier