Valgresultat 2019

Nordmørslista i Kristiansund
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iKristiansund

Partioppslutning

16,6 %
1881 stemmer
36,2 %
4108 stemmer
17,5 %
1980 stemmer
7,9 %
899 stemmer
5,0 %
563 stemmer
4,6 %
526 stemmer
4,4 %
499 stemmer
3,7 %
422 stemmer
2,6 %
290 stemmer
1,2 %
138 stemmer
0,3 %
37 stemmer

Hva mener Nordmørslista i Kristiansund?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Nordmørslista i Kristiansund er helt enig i at:

De to nye skolene på Frei og i Kris­tian­sund må utsettes på grunn av dårlig kom­mune­øko­nomi.

Nordmørslista i Kristiansund er helt enig i at:

Roms­dal­sak­sen bør utredes før en bestem­mer start på fast­lands­sam­ban­det Møre­ak­sen.

Nordmørslista i Kristiansund er helt enig i at:

Bypakken i Kris­tian­sund bør kunne rea­li­se­res uten bruk av bom­pen­ger.

Nordmørslista i Kristiansund er helt uenig i at:

Kris­tian­sund må åpne opp for pri­va­ti­se­ring av kom­mu­nale tje­nes­ter, også syke­hjems­drift.

Nordmørslista i Kristiansund er helt uenig i at:

Kris­tian­sund bør være en pådriver for en sam­men­slå­ing med Averøy og Tingvoll.

Nordmørslista i Kristiansund er helt enig i at:

Kris­tian­sund kommune bør bli en del av Trøn­de­lag, dersom nabo­kom­mu­ner blir det.

Nordmørslista i Kristiansund er helt enig i at:

Kom­mu­nale tje­nes­ter rammes dersom eien­doms­skat­ten i Kris­tian­sund blir mer redusert.

Se kommunevalgresultatet for andre partier