Valgresultat 2019

Kautokeino Fastboendes liste
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iKautokeino

Partioppslutning

25,9 %
374 stemmer
19,8 %
286 stemmer
15,1 %
219 stemmer
11,8 %
170 stemmer
10,2 %
147 stemmer
8,4 %
121 stemmer
6,4 %
93 stemmer
2,5 %
36 stemmer

Hva mener Kautokeino Fastboendes liste?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Kautokeino Fastboendes liste er helt enig i at:

Kau­to­keino bør ikke regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Kautokeino Fastboendes liste er helt uenig i at:

Kau­to­keino må sam­lo­ka­li­sere barne­ha­gene i bygda.

Kautokeino Fastboendes liste er helt enig i at:

Kau­to­keino bør være positiv til ny gruve­drift i kommunen og legge til rette for slik virk­som­het.

Kautokeino Fastboendes liste er helt enig i at:

Kau­to­keino må aktivt forsøke å få til et sam­ar­beid med andre kommuner om å løse kom­mu­nale oppgaver.

Se kommunevalgresultatet for andre partier