Valgresultat 2019

Felleslista SV - Sosialistisk Venstreparti og RØDT
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iSkjervøy

Partioppslutning

8,0 %
115 stemmer
32,9 %
471 stemmer
25,7 %
368 stemmer
13,6 %
195 stemmer
12,2 %
174 stemmer
7,5 %
107 stemmer

Hva mener Felleslista SV - Sosialistisk Venstreparti og RØDT?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Felleslista SV - Sosialistisk Venstreparti og RØDT er helt enig i at:

Hvis det skal etab­le­res flere opp­dretts­an­legg i Skjervøy, bør det kreves lukkede anlegg.

Felleslista SV - Sosialistisk Venstreparti og RØDT er helt uenig i at:

Skjervøy kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Felleslista SV - Sosialistisk Venstreparti og RØDT er helt enig i at:

Elevene i Skjervøy bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Felleslista SV - Sosialistisk Venstreparti og RØDT er helt enig i at:

Det bør bli flere lovlige sku­ter­løy­per i Skjervøy.

Se kommunevalgresultatet for andre partier