Valgresultat 2019

Deanu Sámelistu - Samelista i Tana
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iTana

Partioppslutning

11,6 %
193 stemmer
39,8 %
662 stemmer
19,5 %
324 stemmer
9,0 %
150 stemmer
7,4 %
123 stemmer
6,5 %
108 stemmer
6,3 %
104 stemmer

Hva mener Deanu Sámelistu - Samelista i Tana?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Deanu Sámelistu - Samelista i Tana er helt enig i at:

Tana må si tvert nei til vind­kraft nord for Rást­tegáisá, uten å vente på kon­se­kvens­ut­red­nin­gen.

Deanu Sámelistu - Samelista i Tana er helt enig i at:

Tana bør ikke lenger regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­hjel­pen.

Deanu Sámelistu - Samelista i Tana er helt uenig i at:

Tana kommune bør si ja til Elkems utvi­delse i Aus­tertana, selv om rein­drifta får en ulempe.

Deanu Sámelistu - Samelista i Tana er helt enig i at:

Kommunen må si nei til mudring i Tana­mun­nin­gen natur­re­ser­vat av hensyn til laks og natur.

Deanu Sámelistu - Samelista i Tana er helt enig i at:

Det bør tillates mer spredt bolig­byg­ging utenom de regu­lerte områdene ved Tana bru.

Se kommunevalgresultatet for andre partier