Valgresultat 2019

Bygdelista i Stange
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iStange

Partioppslutning

2,2 %
249 stemmer
36,9 %
4146 stemmer
23,8 %
2672 stemmer
7,1 %
799 stemmer
5,9 %
662 stemmer
5,5 %
615 stemmer
5,2 %
581 stemmer
3,7 %
410 stemmer
3,2 %
359 stemmer
2,6 %
296 stemmer
1,6 %
185 stemmer
1,2 %
140 stemmer
1,1 %
118 stemmer

Hva mener Bygdelista i Stange?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Bygdelista i Stange er helt enig i at:

Eien­doms­skat­ten i Stange bør fjernes.

Bygdelista i Stange er helt uenig i at:

Stange bør søke om kom­mune­sam­men­slå­ing med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Bygdelista i Stange er helt uenig i at:

Det er greit å bygge ned matjord for å skaffe nærings­areal eller bolig­tom­ter i Stange.

Bygdelista i Stange er helt enig i at:

Skole­struk­tu­ren i Stange skal bestå som i dag de neste fire årene.

Bygdelista i Stange er helt enig i at:

Stange bør få et kom­mu­nalt depot for lands­bruks­plast.

Se kommunevalgresultatet for andre partier