Gå til nrk.no

Valgomat / påstand 1 av 24

– Alle asylsøkere bør bli satt i lukkede asylmottak til identiteten er avklart.

Forklaringsbilde til påstanden

Mer om lukkede asylmottak

I fjor kom ca. 3 500 asylsøkere til Norge. Bare 13 % hadde pass med seg.

Det kan være mange gode grunner for at flyktninger og migranter ikke har med seg ID, men samtidig har Norge behov for å vite hvem som har kommet. Dersom en asylsøker får opphold i Norge, er det jo fordi vi mener han eller hun har krav på beskyttelse. Men det kan være vanskelig å finne ut om folk har rett på beskyttelse hvis de ikke har med identitetspapirer.

Å søke asyl er ikke kriminelt, det er en menneskerett. Derfor skal det mye til for at en asylsøker blir låst inne. Etter dagens regler KAN en asylsøker bli holdt innesperret dersom han ikke vil samarbeide med politiet om å avklare identiteten, men dette er ikke vanlig. På politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen holdes personer innesperret, men de aller fleste av disse er personer som har fått endelig avslag på asylsøknaden og skal sendes ut av landet. Spørsmålet er om ALLE asylsøkere uten ID burde bli satt i lukkede asylmottak slik at vi har kontroll på de fram til vi vet hvem de er.