Gå til nrk.no

Valgomat / påstand 1 av 24

– Politikerne må starte avviklingen av norsk oljeproduksjon.

Mer om oljeproduksjon

Norge er ett av 175 land som har skrevet under Parisavtalen. Hvilken betydning har det for norsk oljebransje?

Avtalen sier at verden skal begrense oppvarmingen av jordkloden, den skal stige maks. 2° C over 1990-temperaturen. Landene som har skrevet under lover derfor å kutte utslipp av CO2 og andre klimagasser.

I Norge kommer de største utslippene fra olje- og gassutvinning på plattformene våre. Ved å trappe ned eller avvikle denne produksjonen kommer utslippene til å gå ned i Norge. Men de vil kanskje øke andre steder? Verden vil nok bruke olje og gass i mange tiår framover. En nedtrapping i Norge kan også føre til at det blir mer oljeutvinning i land som produserer mindre miljøvennlig enn Norge.