Gå til nrk.no

Valgomat / påstand 1 av 24

– Vi bør begrense bruken av private bedrifter til å drive sykehjem, barnehager, skoler og annen offentlig velferd.

Mer om private bedrifter

Staten og kommunene har ansvaret for å tilby sykehus, eldreomsorg, barnehager, skoler, asylmottak, barnevern og andre velferdstjenester som er dekket av skatten du betaler.

Men i en del tilfeller er det private som gjør jobben – mens det offentlige betaler penger til den private aktøren for arbeidet. Det kan være sykehjem og skoler som er eid av private firma, eller for eksempel rusomsorg drevet av en ideell organisasjon.

De politiske partiene er svært uenige om hvor stor plass private bedrifter bør ha i den offentlige velferden. Partiene på venstresiden vil gjøre det forbudt å tjene penger for private firmaer i velferden, partiene på høyresiden vil tilrettelegge mer for konkurranse fordi de mener det fører til konkurranse, oppfinnsomhet og smarte løsninger. Partiene i sentrum er i større grad opptatt av å peke på at ideelle organisasjonene der det ikke går overskudd til eierne, skal få drive velferdstjenester.