Gå til nrk.no

Valgomat / påstand 1 av 24

– Det var uklokt å redusere antallet politidistrikt og lensmannskontor, politireformen må endres!

Mer om politireformen

1. januar 2016 ble nærpolitireformen innført.

Reformen handler om hvordan norsk politi er organisert. Målet med omorganiseringen er å forberede og styrke norsk politi for å møte ny og mer avansert kriminalitet. Ett av grepene i reformen var å redusere antall politidistrikter fra 27 til 12. Det ble også lagt ned 126 lensmannskontorer.

Mange av disse kontorene var små tjenestesteder med få ansatte og begrenset åpningstid. Reformen tar oss dermed fra tomme lensmannskontorer til et politi som faktisk oppholder seg i lokalsamfunnet, mener partiene som står bak. Både beredskap, fagmiljø og etterforskning blir bedre av å samle ressursene, hevder de. Men andre frykter effekten faktisk blir at politiet ikke lenger kommer til å være like mye til stede i mange lokalsamfunn.