Gå til nrk.no

Valgomat / påstand 1 av 24

– Det er viktig å ha en «K» i skolens KRLE-fag for å sikre kunnskap om kristendommen for framtida.

Forklaringsbilde til påstanden

Mer om KRLE-fag

KRLE står for «Kristendom, religion, livssyn og etikk» og er et skolefag i grunnskolen.

Striden om religionsfaget i norsk skole har vart i to tiår. Før 1997 fikk elevene undervisning i kristendomskunnskap, men det var mulig å få fritak fra faget og heller få undervisning i livssynskunnskap.

Så prøvde man å samle kristendom og andre livssyn i et fag som skulle være obligatorisk for alle. KRL ble navnet på faget (kristendom-, religion- og livssynskunnskap). Men mange mente de ble påtvunget kristendomsundervisning og at det var for vanskelig å få fritak.

Da Norge ble dømt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2006, ble Norge nødt til å gjøre endringer. I 2008 endret faget navn fra KRL til RLE (religion, livssyn og etikk), men etter en politisk avtale mellom KrF og regjeringspartiene kom K-en tilbake i 2015. Læreplanen til faget sier at om lag halvparten av tiden i faget skal brukes på kristendomskunnskap.

Noen partier mener det er viktig å bevare K-en, andre mener det er riktig å fjerne den.