Gå til nrk.no

Valgomat / påstand 1 av 24

– Staten bør kreve inn mer i skatter og avgifter for å ha nok til offentlige oppgaver.

Mer om skatter og avgifter

Staten gir og staten tar.

Hvert år samler Norge inn ca. 1 000 milliarder kroner i skatter og avgifter fra deg, meg og arbeidsplassene våre. Og fordi staten i tillegg henter penger fra oljefondet, bruker vi i overkant av 1 200 milliarder i statsbudsjettet hvert år – til skoler, sykehus, lønn til offentlig ansatte, barnevern, militærkorps, trygd og alle mulige andre ting som vi spleiser på. I den siste stortingsperioden med Høyre/FrP-regjering har det blitt gitt noen skattelettelser slik at staten får inn ca. 21 milliarder mindre i skatter og avgifter enn da Jens Stoltenberg var statsminister.

Noen partier vil gjøre om på det regjeringen har gjort og hente inn mer i skatt igjen. Andre partier vil fortsette på om lag dagens nivå – eller kanskje gi nye skattelettelser. Hva vil du?