Hvor mye MDG-politikk kan du, egentlig? 

1 av 10

Vi øke forsvarsbudsjettet til 2 % av vår årlige verdiskaping, slik NATO-landene har som felles mål.

Hva tror du Miljøpartiet De Grønne mener?