Hvor mye SV-politikk kan du, egentlig? 

1 av 10

Det er blitt for lett å ansette folk i midlertidige stillinger.

Hva tror du Sosialistisk Venstreparti mener?