Hvor mye Sp-politikk kan du, egentlig? 

1 av 10

Obligatorisk heldagsskole for alle! En lengre dag med gratis måltid, leksearbeid og fritidsaktiviteter skolen.

Hva tror du Senterpartiet mener?