Hvor mye Frp-politikk kan du, egentlig? 

1 av 10

Det er blitt for lett å ansette folk i midlertidige stillinger.

Hva tror du Fremskrittspartiet mener?