Vil kutte i uføres pensjon

De blåblå vil kutte i pensjonen til alle som har vært uføre. Til sammen kan over 600.000 bli rammet.

Regjeringen kutter i uførepensjon

Høyre og Frp er i sin regjeringsplattform blitt enige om at uføre bør få samme levealdersjustering som andre pensjonister. I praksis betyr det kutt i pensjonen for uføre.

Foto: skjermdump / regjeringplattformen

I plattformen slår Høyre og Frp fast at uføre bør få samme levealdersjustering som andre pensjonister.

I praksis betyr det at de som er uføre får pensjonen sin kuttet.

Karin Andersen, SV

Karin Andersen (SV), nestleder i arbeids- og sosialkomiteen.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Fram mot 2050 berøres om lag 600.000 av dette, ifølge beregninger gjort i forbindelse med endringene i folketrygdloven.

Karin Andersen i SV reagerer kraftig på at de som har vært for syke til å jobbe, nå kan få mindre pensjon.

– Jeg blir både forundret, og ikke rent lite sint. Dette er et stort kutt. På sikt er dette 6 milliarder kroner som staten får, og som de sykeste pensjonistene mister, sier hun.

Vanskelig for uføre

Levealdersjustering betyr at siden vi lever lenger, så må vi også jobbe litt lenger for å få den samme pensjonen som før.

I praksis er det en innstramming – man kan jobbe litt lenger hvis man har helse til det.

– Men hvis du er uheldig med helsa, og blir syk eller har en veldig tung og slitsom jobb som det ikke går an å drive med når man er godt oppe i årene, så vil man jo ikke ha noen mulighet til å jobbe lenger, mener Andersen, som er nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Det var SV som fikk den rødgrønne regjeringen til å delvis skjerme de uføre, slik at de ikke taper for mye i forhold til de som kan stå lenger i arbeid.

Innsparingen for staten kan bli på om lag en halv milliard i 2018, ifølge anslag de rødgrønne kom med da ordningen ble lagt fram, opplyser NTB.

For den enkelte uføre vil endringen bety et kutt på 0,25 prosent av pensjonen for hvert år fra og med 2011. For en ufør som bli alderspensjonist i 2018 og har en gjennomsnittlig pensjon kan endringen bety rundt 5.000 kroner lavere pensjon årlig, ifølge NTB.

– Urimelig og urettferdig

Et utfall av reglene er imidlertid at de som går fra å være uføre til å bli alderspensjonister kan få mer enn andre pensjonister.

Det er en av årsakene at regjeringen ønsker å endre reglene.

Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen, arbeidspolitisk talsmann i Høyre.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Vi mener at det er urimelig og urettferdig med det systemet man har i dag. Fordi det betyr at en sliter som går ut av arbeidslivet som 64-åring, vil få mindre utbetalt hvert eneste år i yrkeskarrieren sin, enn en som er ufør, og blir det som 64-åring. Det er rett og slett ikke rimelig, og det er heller ikke bra for velferdspolitikken i Norge.

Det sier arbeidspolitisk talsmann i Høyre, Torbjørn Røe Isaksen.

Når rundt 4 av 10 av dem som går av med pensjon går fra å være uføre, blir det også dyrt for skattebetalerne.

– Vi foreslår at de uføre skal ha samme pensjon som andre som går ut av arbeidslivet, sier han.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget