Vil gjøre det lovlig å leie ut rom til sex-salg

Høyres stortingskandidat Heidi Nordby Lunde, også kjent som bloggeren Vampus, mener eiere av hotellrom og leiligheter ikke bør dømmes for å leie ut rom til prostituerte.

Heidi Nordby Lunde

– HAR GJORT HVERDAGEN VERRE: Heidi Nordby Lunde (H) mener hallikparagrafen rammer kvinnene den var ment å hjelpe. Hun understreker at det er hennes egen mening at hallikparagrafen burde endres.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Vi ser at dagens lovverk har forverret situasjonen for de kvinnene som det var ment å hjelpe, hevder Lunde.

Stortingskandidaten understreker overfor NRK at dette er hennes eget syn, og at Høyre kun har programfestet å fjerne sexkjøpsloven.

Hege Grostad

Hege Grostad lever selv av å selge sex. Hun mener hallikparagrafen rammer henne og andre i bransjen.

Foto: Privat

Paragrafen straffer den som fremmer andres prostitusjon eller den som leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte.

Ifølge Lunde har hverdagen blitt betydelig vanskeligere for prostituerte som ønsker å gjøre hverdagen tryggere for seg selv, og at det for eksempel må være mulig for to prostituerte å jobbe sammen, uten at den ene skal bli straffet som hallik.

– Jeg mener at når man fjerner sexkjøpsloven, så er det naturlig å se på hele lovverket i sin helhet, slik at vi sørger for at de kvinnene som kanskje står svakest og uten beskyttelse, kan beskytte seg selv, forklarer Lunde.

Får støtte av Hege som selger sex

Lunde får støtte fra Hege Grostad, som selger sex. Grostad ønske å fjerne hele paragrafen fordi hun mener den gir ekstra makt til halliken.

– Tredjeparten krever da ekstra godt betalt fordi det innebærer risiko å være den som fremmer den andres prostitusjon. I tillegg gjør loven sex-arbeiderne mer sårbare fordi de blir tvungne til å arbeide alene. De blir også ekskludert fra å bli beskyttet av arbeidsmiljøloven, sier Grostad.

– Men paragrafen er jo opprettet nettopp for å beskytte de som selger sex. Vi vet jo at ikke alle gjør dette frivillig?

– Utnyttelse av sexarbeidere er forbudt ved andre paragrafer. Hallikparagrafen forbyr kun fremming av andres prostisjon eller mulighet for å leie trygge arbeidslokaler, svarer Grostad.

Hun tror hallikparagrafen stort sett rammer de ressurssvake som selger seksuelle tjenester.

– For min del synes jeg det er rart at jeg ikke kan jobbe sammen med kolleger fordi da kan noen av oss risikere en hallikdom, bare fordi vi prøver å organisere en trygg arbeidsplass, sier Grostad.

Snorre Valen

Snorre Valen (SV) er enig i at det er problematisk at prostituerte skal betale moms, og sier politikerne må diskutere tingrettsdommen som åpnet for dette. Han mener fjerning av Hallikparagrafen vil åpne for mer tvang.

Foto: Espen Bakken

Dagrun Eriksen

– Vi kan ikke se på dette som en naiv ting, som om dette handler om frivillig avtale mellom voksne om å få kjøpe sex, sier Dagrun Eriksen (KrF).

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Dom: – Prostituerte skal betale skatt og moms

Stortingsrepresentanten fra Høyre mener bedre ressurser og prioriteringer er viktigere enn et omfattende lovverk. Samtidig understreker Lunde at hun ikke
ønsker å åpne for at noen skal tjene penger på de prostituertes virksomhet.

– Det er interessant at man ikke skal få tjene penger på salg av sex. En dom i Oslo tingrett har slått fast det som Finansdepartementet har ment i mange år, nemlig at de som selger sex også skal betale skatt og moms på sine tjenester.

– Det betyr at staten er blitt de som selger sex sin verste hallik. De prostituerte må betale store penger uten å få noe beskyttelse igjen. Jeg mener det nesten er innlysende at vi må se på lovverket, sier hun.

– Naivt å tro at dette handler om frivillighet

Stortingsrepresentant Snorre Valen (SV) er enig med Lunde at det er problematisk å kreve inn moms av sexarbeidere.

– Etter den tingrettsdommen, så må vi se på dette, men da er ikke svaret å legalisere et stort, svart marked. Jeg vil heller foreslå et rettshjelpstilbud for de prostituerte, sier han.

– Mitt utgangspunkt er at det å kjøpe noen andres kropp er grunnleggende galt, og det strider mot det menneskesynet jeg står for. Kvinner i prostitusjon er svært utsatte og mange tvinges inn i det, og da synes jeg det er helt feil vei å gå å tillate andre å organisere salg av noen kropp, sier Valen.

Han tror endring eller fjerning av Hallikparagrafen vil åpne for mer tvang, vold og flere kvinner i prostisujon.

– I tillegg vil man frata politiet det viktigste verktøyet man har for å ta de kyniske bakmennene som er de som vil tjene mest på å bli legalisert, sier Valen.

– Nå har vi hørt stemmen til én prostituert som har valgt dette som et frivillig yrke. Loven er ikke til for henne. Vi har så mange rapporter som viser at det er så mange sårbare kvinner i prostitusjon, sier Dagrun Eriksen, som er nestleder i KrF.

– Vi kan ikke se på dette som en naiv ting, som om dette handler om frivillig avtale mellom voksne om å få kjøpe sex, sier Eriksen.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget